Bonus van Leeuwarden-Fryslân 2028 en Iepen Mienskip Fûns!

Bonus van Leeuwarden-Fryslân 2028 en Iepen Mienskip Fûns!

Gisteren hebben vertegenwoordigers van onze reis naar Londen; Jack van den Berg, Rinus Grondsma en Freerk Visserma, een bonus van € 2.028 opgehaald die we hebben gekregen van Leeuwarden-Fryslân 2028. Deze prijs is toegekend aan 3 projecten die subsidie hebben gekregen vanuit het Iepen Mienskipsfûns in 2019.

Er waren ruim 120 aanvragen voor subsidie uit het Mienskipfuns vanuit gemeenten Friese meren en Súdwest Frysân. Daarvan zijn 95 aanvragen gehonoreerd en uiteindelijk hebben 3 projecten een prijs gekregen, waarvan 2 uit Heeg.

Het Leeuwarden-Fryslân 2028 project is een vervolg op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, waarin “mienskip” een heel belangrijk item was. De Provincie wil hiermee het momentum van de Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 vervolg geven.

De motivatie om aan ons een van de 3 prijzen toe te kennen is:

De palinghandel is een belangrijk onderdeel van onze historie, iets waar de bevolking van Heeg trots op is. Bijna een decennium lang is de herbouwde palingaak Korneliske Ykes II nu in de vaart. Met een historische tocht vanaf Heeg naar Londen zijn verleden en heden aan elkaar verbonden.

Korneliske Ykes II fungeert daarbij als ‘ambassadeur’ voor duurzame palingvisserij, handel en consumptie. In Heeg wordt met een cultureel evenement zowel de historie als de hedendaagse betekenis van de palingvisserij getoond. Ook de internationale verbinding vinden wij interessant, het verbreed het verhaal van de (duurzame) palingvisserij.

Pin It on Pinterest