Persbericht overhandiging eerste boek

Persbericht overhandiging eerste boek

Ludieke overhandiging eerste exemplaar van het boek Met de Korneliske Ykes II naar Londen aan Commissaris van de Koning Arno Brok

Heeg – Op zaterdag 12 september kreeg Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok het eerste exemplaar van het boek Met de Korneliske Ykes II naar Londen uitgereikt uit handen van de schipper Maarten Stuurman.

De commissaris was met het Statenjacht de boeier Friso naar Heeg gevaren en meerde af naast de voor anker liggende palingaak Korneliske Ykes II. Geheel coronaproof werd het eerste exemplaar van het boek Met de Korneliske Ykes II naar Londen in een visnet aan Commissaris van de Koning Arno Brok overhandigd.

Het boek beschrijf de reis en de voorbereidingen naar Londen in 2019. Voor het eerst sinds 80 jaar voer er weer een palingaak met levende paling naar Londen, de stad waarmee palinghandelaren vanuit Heeg, Gaastmeer en Workum eeuwenlang een levendige palinghandel hadden. Deze handelsreis in de voetsporen van onze voorouders bleek voor de bemanning van de aak vorig jaar zeer bijzonder te zijn en behoorlijk wat emoties op te roepen. Onder leiding van schipper Maarten Stuurman en zijn co-schippers Johannes Hobma en Rinus Grondsma is de tocht heen en terug naar Londen succesvol verlopen.

De reis heeft duidelijk gemaakt dat de palingaak gemaakt is voor de zee. Het schip voelde zich er thuis. Geschiedenis kun je uit boekjes halen, maar de palingaak maakt het mogelijk om te ervaren hoe ze vroeger de Noordzee overstaken. Je gaat terug in de tijd en je maakt mee hoe intensief zo’n oversteek moet zijn geweest voor slechts twee bemanningsleden en een schipper in vroeger tijden. Wat een knappe prestatie, want in 2019 stak de Korneliske Ykes II over met elf opvarende aan boord. Geheel in de traditie, met af en toe wachten op gunstig tij, is de tocht naar Londen volbracht.

Commissaris van de Koning Arno Brok was vereerd het eerste exemplaar van het boek over de illustere tocht te mogen ontvangen. Friesland ademt cultureel erfgoed en daarin heeft de palingaak een bijzondere plaats als grootse houten platbodem van de provincie. Initiatieven moeten uit de gemeenschap komen, vindt de commissaris en als dat mogelijk is, zal de provincie die initiatieven ondersteunen. Hij is trots op al die vrijwilligers die de historie levend houden. In zijn eigen woorden in goed Fries: “Sa grutsk as it skithús fan Grins”. Dankzij de tocht van de palingaak naar Londen, voelt ook het dorp Heeg meer verbondenheid met het schip. De palingaak is nu van alle Heegemers.


Het boek Met de Korneliske Ykes II naar Londen is voor 19,95 euro te bestellen via www.palingaak.nl. Alle inkomsten uit de verkoop van het boek komen ten goede aan het in standhouden van de palingaak Korneliske Ykes II.

Pin It on Pinterest